BBOM Derneğinde Yeni Dönem
BBOM Derneğinde Yeni Dönem Kopyası

BBOM Derneği olarak, katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları hayaliyle 12. yılımızı tamamlarken, hayal ettiğimiz dönüşümün kendisi olmayı çok önemsiyoruz. Bu yüzden öğrenmeye, gelişmeye ve dönüşmeye devam etmeyi de yolculuğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bizim yolumuz da, her yolculukta olduğu gibi, kimi dönüm noktaları içeriyor. BBOM Derneğinin şu an içinden geçtiği bir dönüm noktasını paylaşmak için bu yazıyı hazırladık. 


Yakın Geçmişin Dönüm Noktaları

Bildiğiniz gibi 2010’da kurulan BBOM Derneği bugüne kadar; alternatif bir okul modeli oluşturulması, bu modele uygun kooperatif okullarının açılması ve özgün içeriğe sahip bir öğretmen destek yaklaşımının kurgulanması gibi kapsamlı çalışmalara imza attı. 

BBOM Derneği olarak, tüm bu çalışmalara ek, 2018 yılından bu yana; Türkiye’de eğitim alanında, özellikle okul öncesi ve ilkokul yıllarında, sosyal duygusal becerileri destekleyen, çocukların öncelikli yararını ve ekolojik dengeyi gözeten, özgün ve bütüncül bir ilkokul modeli geliştirmeye odaklandık. Bu amaç doğrultusunda Sınıf Çemberi ile Doğa ve Bilim programlarını 2021 itibariyle müfredata dahil olacak şekilde geliştirdik. 

BBOM Derneği, Başlangıç Programları, Öğrenme Ortaklığı, Öğretmen Esenliği gibi öğretmenleri destekleyecek pek çok programı tasarlamaya ve uygulamaya, böylece ilkokul eğitimi alanında model, yaklaşım ve programlar geliştirmeye devam ediyor. BBOM Derneği aynı zamanda, vizyonuyla uyumlu olarak, yatay örgütlenme, içermeci karar verme, kolektif ücretlendirme ve uzaktan çalışma pratiklerine dair mekanizmaları kullanıp, sivil alana da ilham olacak bir örgütlenme modelini hayata geçiriyor.

Önümüze koyduğumuz hedeflere gönülden inanan bazı kurumların ve kişilerin destekleriyle ve BBOM Derneğinin kendi yarattığı kaynaklarla amacımıza yönelik epeyce yol kat ettik. Son bir yılda aldığımız yolu merak edenler bu bağlantıda yer alan listeyi inceleyebilir.


BBOM Derneğinde Yeni Dönem, Eylül 2022 Sonrası

Aldığımız yolla beraber, Türkiye’de sivil alanın gerek ekonomik, gerek siyasi baskılar altında daralması, kaçınılmaz olarak BBOM Derneğinde bizim de çalışma tempomuzu ve yoğunluğumuzu etkiledi. Kaynak arama ve kaynak geliştirme konusunda kaygı ve çabalarımız, birçok STK’da olduğu gibi, bizim de misyonumuzun öngördüğü üretim ve uygulamaların önüne geçmeye başladı. Türkiye’deki sivil alanın sorunlarından en yaygınına, kaynak bulma ve/ya geliştirme çabası içinde STK’ların vizyonundan ve misyonundan uzak faaliyetlere yönelmesi tuzağına, düşmek istemedik. Tam da bu sebeple, üretme ve uygulama konusundaki arzumuzun ve deneyimizin canlı kalması amacıyla, kolektif olarak cesur bir adım atmaya karar verdik. Bu karar çerçevesinde alternatif bir örgütlenme üzerinden yeni bir çalışma düzenine geçiyoruz.

Yeni çalışma düzenimizde, mevcut destek ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak üzere yollar belirledik.

  • Eylül 2022 itibariyle, tüm ekip olarak, dernek giderlerini asgariye indirecek şekilde gönüllülük temelli bir çalışma düzenine geçiyoruz.
  • Halihazırda hibesi olan projelerin faaliyetleri planlanan şekilde devam ederken, diğer üretimlerimizi ve program geliştirme çalışmalarını mevcut kaynaklar ve gönüllü emekle uyumlu olarak yeniden planlayacağız.
  • Vizyonumuzu hayata geçirmek için çevik gönüllü ekiplerce gerçekleştirilecek hacimde hedefler koyarak çalışacağız.  
  • Bu yeni dönemi dernek vizyon ve misyonuyla uyumlu, bütünlüklü ilerletebilmek için, Eylül 2022 itibariyle her 3 ayda bir, 2021-2022 dönemi çalışanları, 2022-2023 dönemi gönüllüleri  ve yönetim kurulundan oluşan bir ekip güncel planlamaları ve güncel durumu izleyerek değerlendirecek ve sürece yön verecek. 


Son olarak eklemek isteriz ki; tüm BBOM Derneği  gönüllüleri ve çalışanları olarak yıl boyunca büyük bir çaba içinde, özen ve odakla çalıştık. Son bir yılda içinden geçtiğimiz koşulların zorluk ve yorgunluklarına rağmen, bu yılı tüm ekip olarak birlik, barış ve iş birliği içinde geçirebilmenin kutlamasını da yanımıza alıyoruz. Bu yeni döneme geçişi, bir öğrenme topluluğu olarak birlikte büyüyüp gelişmenin, gerektiğinde kabuk değiştirebilmenin yani yolculuğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.

Geldiğimiz yerde, BBOM Derneği için bu yeni dönüm noktasını sizlerle paylaşmanın bağlantımıza katkıda bulunacağını umuyoruz.

Facebook
Twitter

Son Haberler

Yayınlar

BBOM Yayınları Yeniden Stokta Good4Trust’da!

BBOM Yayınları stokları güncellendi! Tüm yayınlara Good4Trust BBOM Yayınları Dükkan‘dan ulaşabilirsiniz. Good4Trust üzerinden ulaşabileceğiniz yayınlar:?Şefkatli Sınıf?Ekoloji Takvimi El Kitabı?Duygu ve İhtiyaç Kartları Seti?Doğayı Paylaşmak

DAHA FAZLA»