Hayalimiz

Katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları.

Amacımız

Türkiye’de okul öncesi ve ilkokul ölçeğinde çocukların öncelikli yararını gözeten katılımcı ve barışçıl eğitim modeli geliştirmek, uygulanmasını desteklemek.