Erasmus+ Öğretmenler için Sürdürülebilir İletişim Projesi Başladı
BBOM DERNEĞİ 2019-2020 Faaliyet Raporu

Dünya Öğretmenler Günü’nde VIVES, Belçika’da Avrupa Öğretmen Akademisi Sürdürülebilir İletişim Projesinin Açılışı!
Kortrijk – 29 Eylül 2023

2023’ten 2026’ya kadar on iki Avrupalı ortak, güçlerini hibe destekli Erasmus+ projesi ‘TASC’ veya Sürdürülebilir İletişim Öğretmen Akademisi  kapsamında birleştiriyor. Bu proje sürdürülebilir iletişim üzerine odaklanıyor. 4 Ekim’den 6 Ekim’e kadar yedi farklı ülkeden ortaklar, koordinatör ortak olan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi VIVES’te bir araya gelecek. Kortrijk’teki kampüste, sembolik olarak Dünya Öğretmenler Günü’nde üç yıllık projenin açılışını yapacaklar. Açılış sırasında, resmi ve gayri resmi karşılaşmalar ana odak noktası olurken, Öğretmen Akademisinin temelleri ve içeriği daha fazla şekillenecek.

“Bu öğretmen akademisinin amacı, gelecekteki ve mevcut Avrupalı öğretmenlere, şiddeti, ayrımcılığı, kutuplaşmayı, dışlanmayı ve zorbalığı önleyebilecek veya ortadan kaldırabilecek yansıtıcı ve çevik Avrupalı öğretmenler olmaları için gerekli becerileri kazandırmaktır. Bu becerileri sürdürülebilir iletişim becerileri olarak özetliyoruz. Sürdürülebilir iletişimi okullara taşımak, istediğimiz sosyal değişimin başlangıcı olabilir. Projeyi, iletişimin kilit önem taşıdığı bir meslek olan Dünya Öğretmenler Günü’nde başlatmak istememizin nedeni de budur.” diyor TASC bünyesindeki VIVES koordinatörleri Nele Mestdagh ve Els Callens. “Bu sürdürülebilir iletişim, bağlantıya ve onarıcı ve kültürlerarası iletişime odaklanıyor. Buna ek olarak, öğretmenler birlikte çalışırken sürdürülebilir iletişim kurmaya teşvik edilmektedir. Yansıtma ve farkındalık da önemli becerilerdir.” Başka Bir Okul Mümkün Derneği 

“TASC, sürdürülebilir iletişim konusunda öğretmenlerin yeterliliklerini geliştirmek istiyor ve sürdürülebilir iletişim konusunda ortak bir eğitim programına kaydolacak. TASC, başlangıç öğretmen eğitimi ve sürekli mesleki gelişim eğitiminde hareketlilik modellerini yeşil ve kapsayıcı bir şekilde etkinleştirmek ve tam olarak entegre etmek istemektedir. TASC, temel öğretmen eğitimi ve sürekli mesleki gelişim sağlayıcıları arasında Avrupa çapında sürdürülebilir ve yapılandırılmış bir ortaklık geliştirmek istemektedir. Son olarak TASC, öğretmenler ve öğretmen eğitmenleri için çok önemli bir çapraz yeterlilik olarak sürdürülebilir iletişimi uygulamak üzere politika yapıcılar için kılavuzlar formüle etmek istemektedir.

TASC için oluşturulan konsorsiyumda 7 farklı Avrupa ülkesinden (Belçika, Romanya, Türkiye, Portekiz, İspanya, Almanya ve Litvanya) 12 ortak yer almaktadır. Toplamda 11 temel öğretmen eğitimi ve/veya sürekli mesleki gelişim sağlayıcısı bulunmaktadır. Ayrıca yerel öğretmen eğitimi programına bağlı 1 okul da yer almaktadır. Yakın gelecekte, ilk ve orta dereceli okullardan çeşitli başlangıç ve sürekli öğretmen eğitmenleri, öğretmenler ve paydaşlar bir ‘Öğretmen Kurulu’ veya bir ‘Uygulama Topluluğu’ içinde TASC’a katılmaya davet edilecektir. Bunlardan bazıları modüllerin test edilmesini ya da ortak eğitim programını uygulamalı olarak deneyecek ve tecrübe edecektir.

www.eutasc.eu

Facebook
Twitter

Son Haberler