Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Başka Bir Okul Mümkün Derneği (“BBOM” ve/veya “BBOM Derneği) ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği İktisadi İşletmesi, kişisel verilerin korunmasının ve gizliliğinin kişilerin temel hakkı olduğuna inanır ve güvenliğinizi korumak için çalışır. Bu nedenle yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” veya “KVKK”) 10. maddesi uyarınca derneğimizin sahip olduğu aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için size, kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına ilişkin birtakım bilgiler ile birlikte bu kapsamdaki haklarınız hakkında bilgiler sağlamak istiyoruz.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
Genel Kapsamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, Başka Bir Okul Mümkün Derneği ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği İktisadi İşletmesi olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi “veri işleme” olarak kabul edilebilecek birtakım işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. 


Başka Bir Okul Mümkün Derneği ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği
İktisadi İşletmesi’nin Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı Nedir?​​​

Başka Bir Okul Mümkün Derneği ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği İktisadi İşletmesi internet sitesini (“Site”) ziyaret eden, BBOM Derneği üyesi olan, BBOM Derneğine bağış yapan, BBOM Derneği tarafından düzenlenen atölye, eğitim katılımı, istihdam ve gönüllülük için başvuran 3. kişiye ait kişisel veriler, sair kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve işleme amacına göre bilhassa KVKK’nin 5. ve 6. maddeleri kapsamında olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde uygulama alanı bulan bütün mevzuata uygun olarak işlenmektedir.​​​


Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz
 

BBOM Derneği topladığı verileri, veri sahibi olan sizlere duyurular yapmak ve sizler için uygun içerik geliştirmek için kullanır. Eğitim, atölye gibi etkinliklere yapacağınız başvuru esnasında ve BBOM Derneğine bağış yaptığınızda sizinle muhtelif iletişim araçları (kısa mesaj, e-posta vb.) vasıtasıyla irtibata geçmemize rıza göstermeniz hâlinde, BBOM Derneği olarak dernekten güncellemeler, etkinlik duyuruları, sınıf içi uygulamalara dair öneriler ve kutlamalara dair sizinle e-posta yoluyla irtibata geçebileceğiz.

İletişim izinlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, ileti alıp almamaya ilişkin seçiminizi, iletilerin altında bulunan tercih kutucuklarını işaretleyerek, dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ek olarak, iletisim@baskabirokulmumkun.net adresinden de güncellemeleriniz için bize ulaşabilirsiniz. 


Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Başka Bir Okul Mümkün Derneği ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği İktisadi İşletmesi olarak size ait verileri, sizin verdiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında Sitemizi ziyaret eden, BBOM Derneği üyesi ve bağışçısı olan, BBOM Derneği tarafından düzenlenen atölye, eğitim katılımı, istihdam ve gönüllülük için başvuru yapan kişilerin verilerini işlemek suretiyle topluyoruz.

Sitemiz Google tarafından sağlanan, Google Analytics adındaki internet analiz servisini kullanır. Bu servis, internet sitesi kullanıcılarının ziyaret tarihi, saati ve site içinde hareketlerini izler. Başka Bir Okul Mümkün Derneği ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği İktisadi İşletmesi bu bilgileri, Site performansını iyileştirmek, hangi gün ve saatlerde yoğunluk olduğunu görebilmek ve Sitenin hangi sekmelerine rağbet edildiğini öğrenmek için kullanır. Google Analytics’in gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, Google Analytics Gizlilik Politikasına bakabilirsiniz.

Sitemize yaptığınız ziyaretleri etkilemeyecek şekilde Google Analytics’in yukarıdaki hizmetlerinin kapsamı dışında kalabilirsiniz. Site ile birlikte, kullandığınız tüm internet sitelerinde Google Analytics tarafından takip edilme kapsamı dışında kalma ile ilgili daha fazla bilgi için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

E-posta iletişimimizi sağlamak için üçüncü taraf bir sağlayıcı olan Mailchimp ve Inbox’u kullanıyoruz. İletişimlerimizi izlememize ve geliştirmemize yardımcı olması için endüstri standardı teknolojiler kullanarak, e-posta açma ve tıklamalar hakkında istatistik topluyoruz. Mailchimp’in gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Mailchimp Gizlilik Politikasına bakabilirsiniz. Inbox’un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Inbox Gizlilik Politikasına bakabilirsiniz. 

BBOM Derneği tarafından düzenlenen atölye ve eğitim gibi etkinliklerin başvurularında ve BBOM Derneği altında düzenlenen başvuru gerektiren diğer etkinlikler için ise Google tarafından sağlanan Google Forms isimli kayıt formu uygulamasını kullanıyoruz. Formda yer alan ve formu doldurarak onayladığınız bilgiler tarafımızca toplanır. Google Forms gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Google Forms Gizlilik Politikasına bakabilirsiniz. 

Üye ve bağışçı ilişkileri yönetimi için Fonzip adlı dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kurumları için üye, aidat ve bağış yönetimi programını kullanıyoruz. Fonzip’in gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Fonzip Gizlilik Politikasına bakabilirsiniz.

BBOM Derneği araştırma ve geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duyduğumuzda veri toplamak için SurveyMonkey isimli anket uygulamasını kullanıyoruz. SurveyMonkey gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için SurveyMonkey Gizlilik Politikasına bakabilirsiniz.


Kişisel Verilerinizi Ne kadar Süreyle Saklıyoruz?
 

BBOM Derneği’ne üye olmak için başvuru yapmanız ve üye olmanız durumunda, bilgilerinizi 5253 sayılı Dernekler Kanunu (“Dernekler Kanunu”) kapsamında süresiz olarak saklıyoruz. Üyelikten istifa edildiği takdirde, kayıt esnasında sağlanan bilgiler Dernekler Kanunu kapsamında üye kayıt defterinde yer aldığından ötürü, söz konusu veriler saklanmaya devam etmektedir.

Düzenli bağışçılarımızın bilgilerini, bağışçı sıfatının sona erdiği tarihe kadar saklıyoruz. Eğer tek seferlik bağışta bulunursanız, bilgilerinizi bir yıl için saklıyor, sonrasında imha ediyoruz.

Atölye ve eğitim gibi etkinliklere Site üzerinden başvuru yapılması durumunda, başvuruda bulunan kişilere BBOM Derneği’nden duyuru alabilmesi için seçenek sunuyoruz. Bu seçeneği kabul ederseniz, veri sahibi olan sizler duyuru almak istemediğinize dair bizimle irtibata geçene kadar bilgilerinizi saklıyoruz. Eğer duyuru almak istemediğinizi beyan ederseniz, bilgilerinizi imha ediyoruz. 

BBOM Derneğinde bir pozisyon veya gönüllülük için başvuruda bulunursanız bilgilerinizi, işe alma sürecini kolaylaştırmak, ilgi alanlarınıza veya profilinize uygun yeni pozisyonlar hakkında size bildirimde bulunmak için gerekli olan bir süre boyunca ve her iki durumda ilginizin devam ettiği yeniden teyit edilmediği sürece, en fazla iki yıl süreyle saklarız. İşe kabul edilen bir aday iseniz bilgilerinizi, istihdam edildiğiniz süre ve buna ilaveten işten ayrılma tarihinizi takip eden 5 yıl boyunca çalışan dosyanızın bir parçası olarak saklarız.

Saklama süresinin sonunda, geçmiş ziyaretçi davranışlarını anlamamıza ve Siteyi geliştirmemize yardımcı olması için bilgilerinizi, derlenmiş bir biçimde anonimleştirebiliriz. Kişisel Verileriniz, yasalar veya mahkeme kararının gerektirmesi durumunda daha uzun süreyle ve/veya savunma veya yasal hak başvurusu maksatlı olarak ihtiyaç duyulduğu ölçüde ilgili mevzuata uygun olarak saklanacaktır.


Kişisel Verilerinizi Kiminle ve Neden Paylaşıyoruz?

BBOM Derneği olarak Kişisel Verilerinizi, KVKK’nin 8. Maddesine uygun olarak üçüncü kişi ve kurumlar ile açık rızanız olmaksızın paylaşmıyoruz. Bununla birlikte, yine KVKK’nin 8. maddesinde öngörülen birtakım istisnaî hâllerde, Kişisel Verilerinizi açık rızanız olmaksızın aktarabiliriz. Söz konusu istisnaî hâllere örnek olarak, kanunlarda açıkça öngörülen durumlar, hayatî zorunluluk durumu, sözleşmesel yükümlülük, hukukî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi hâllerle birlikte, birtakım özel nitelikli Kişisel Veri statüsü olan bilgiler verilebilecektir (istisnaî hâllerin tamamı için KVKK’nin 8. maddesine bakınız).

BBOM Derneği Kişisel Verilerinizle ilgili yürürlükteki yerel yasalara uyacak ve her halükârda Kişisel Verilerinizin devir öncesinde olduğu gibi aynı korumaya tabi tutulması için elinden gelen çabayı gösterecektir. Kişisel Verileriniz, farklı bir gizlilik politikasına tabi hale gelirse BBOM Derneği, yürürlükteki yerel yasalar uyarınca söz konusu değişikliği size bildirecektir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, BBOM talebin niteliğine göre talebi en kısa süre içinde sonuçlandırmaya gayret edecektir. Buna göre, KVKK’nin 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK’nin 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, iletisim@baskabirokulmumkun.net adresi üzerinden bizimle iletişime geçmek suretiyle bize iletebilirsiniz.


Çerezler

Çerezler (Cookies) Çerezler, internet sitelerinin kimi gerekçelerle, internet tarayıcıları (Ör: internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) vasıtasıyla bilgisayarınıza yüklediği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler, kullanıcıların bilgilerini (IP ve bölgesel veriler, yaş ve cinsiyet, kullanılan işletim sistemi vb.) barındırabilir. Kullanım amacına göre, çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer.

Çoğu tarayıcı, Çerezlerin kullanımını otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin kullanımını yönetmek için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Çerezlerin cihazınızda otomatik olarak saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı buna göre değiştirebilir ve Çerez ayarını devre dışı bırakabilirsiniz. Bir web sitesi Çerezleri kullanırken bu kullanım hakkında ne zaman bilgilendirilmek istediğinizi de tarayıcınızın ayarlarından tercih edebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizle ilgili ayrıntılar için, lütfen tarayıcınızın yönergelerine veya yardım işlevlerine bakın.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Site Google Analytic kodu barındırmaktadır. Google bu hizmet için çerez kullanmaktadır. Tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından izlenmekten vazgeçmek için ziyaret edebileceğiniz bağlantı: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

BBOM’un sosyal ağların (Ör: Facebook, Instagram, Twitter vb.) eklentiler aracılığıyla işlediği veriler üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, yöntemlerle ve süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel veri politikaları dikkatlice incelenmelidir.

Unutulmamalıdır ki, eğer çerezlerin devre dışı bırakılması için gerekli tarayıcı ve/veya e-posta ayarlarınızı yapmazsanız, çerezlerin tarafımızca kullanılması için onay vermiş sayılacaksınız. 


Şikâyetleriniz Olduğunda Ne yapabilirsiniz? 

Kişisel Verilerinizi işleme şeklimize dair bir şikâyette bulunmak isterseniz ilk olarak lütfen iletisim@baskabirokulmumkun.net adresinden bizimle iletişime geçin; isteğinizle en kısa sürede ilgilenmeye gayret edeceğiz. Bizimle iletişime geçmeniz, veri koruma yasalarını ihlal ettiğimizi düşündüğünüz durumlarda yaşadığınız ya da çalıştığınız ülkedeki veri koruma denetim otoritesine hak talebi başvurusu yapma hakkınızı kısıtlamaz.


BBOM
Derneği Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman revize etme hakkımızı saklı tutuyoruz. Revize etmemiz halinde yeni Gizlilik Politikamızı Sitemizde yayınlar ve geçerlilik tarihini değiştiririz. Bu nedenle, Gizlilik Politikasını sık sık gözden geçirmenizi öneririz. Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, yerel yasaların aksini düzenlediği durumlar dışında, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


Bize Ulaşın

Kişisel Verilerinizi kullanmamızla ilgili sorularınız, endişeleriniz veya şikayetlerinizi ya da Kişisel Verilerinize erişim, bu verilerde düzeltme veya silme taleplerinizi yukarıda sağlanan e-posta adresimiz ile birlikte, aşağıdaki adrese posta yoluyla da gönderebilirsiniz:

Başka Bir Okul Mümkün Derneği

Teyyareci Sami Sok. No: 12/3

Kadıköy/İstanbul